O nás

Sme koPPa. Pretože v Poprade a v okolí sa toho deje kopa zaujímavého, ale informácie o tom sa šíria prevažne len medzi kamarátmi. Pretože tu máme kopu inšpiratívnych ľudí a miest, ale niekedy je náročné všimnúť si ich. A to je škoda. Vznikli sme, aby sme hovorili o všetkom peknom v Poprade a v jeho širšom okolí. Naším cieľom je tiež vytvoriť zjednocujúci platformu pre nezávislé občianske projekty a iniciatívy.

Za občianskym združením koPPa stoja Darinka, Filip, Miška, Tomáš, Tomáš a Zuzka.

Na tejto ceste nám významne pomáhajú aj naši dobrovoľníci Sveťka Skladaná a Oliver Beťko.

Nosnou aktivitou nášho občianskeho združenia je projekt Čo-Poprad. Jeho cieľom je vytvárať priestor lokálnym podujatiam s hodnotou. Ide o kalendár podujatí, ktorý na jednom mieste informuje o kultúrnych, komunitných a vzdelávacích akciách jednotlivcov, formálnych i neformálnych občianskych iniciatív alebo podnikov. Zároveň ide o magazín, v ktorom nájdete predstavenie miestnych osobností a inšpiratívnych projektov.

Okrem webu copoprad.sk tvoríme tlačený magazín. Nájdete ho raz za štvrťrok v Mama’s Jazz Caffé a v kníhkupectve Christiania. Získať ho môžete za dobrovoľný príspevok, ktorý v plnej výške použijeme na prevádzku webu a na náklady spojené a tlačeným magazínom.

 

Naša vízia

 

Chceme z Popradu mesto:

  • kde by ľudia nielen vyrastali, ale aj rástli;
  • kde by nielen bývali, ale aj žili;
  • kde by nielen zastavovali, ale aj zostávali;
  • a ktoré by nielen užívali, ale ktoré by si aj užili.

 

Našou víziou je Poprad (a okolitý región) ako živé miesto, kde ľudia radi trávia čas rozmanitými a zmysluplnými spôsobmi. Kde si obyvatelia uvedomujú hodnotu kultúry a komunitného života a vytvárajú po nich dopyt.

 

Naše hodnoty

 

Udržateľnosť 

Chceme, aby naše aktivity boli dlhodobo časovo a finančne udržateľné, preto hľadáme a optimalizujeme spôsoby, ako na to. Zároveň koPPu aktuálne tvoria výlučne dobrovoľníci. Snažíme sa pracovať tak, aby nám samým aktivity prinášali zmysel a radosť a aby sme tak boli motivovaní pracovať kontinuálne.

Prepájanie

Veríme v silu spájania. Pomáha vzniknúť spoluprácam, ktoré obohacujú spoločenský život v našom regióne. Naším zámerom je prepájať myšlienky i ľudí, aby sme všetci spoločne mohli rásť. Sme otvorení pre všetkých, ktorí pozitívne rozvíjajú svoju komunitu a záleží im na celospoločenskom dobre založenom na princípoch solidarity, pomoci, rešpektu a demokracie.

Nadšenie pre krásu

Uvedomujeme si, ako krása ovplyvňuje kvalitu života. Týka sa to najrôznejších oblastí – kultúry, verejných priestorov, ale aj medziľudských vzťahov. Chceme ju presadzovať a aj uplatňovať pri našej práci.

Nezávislosť

Naším zámerom je byť nezávislí od externých vplyvov, pri našej práci sa riadime našimi hodnotami. Chceme rozhodovať a konať slobodne bez vonkajšieho tlaku alebo ovplyvňovania.

Viac o nás si prečítate v tomto článku.

Máte otázku, nápad alebo chuť zapojiť sa? Kontaktujte nás cez formulár nižšie.